05/2023

Muutoksia Järvenpään kaupunkikuvaan: OP:n korttelin kaavamuutos etenee

OP:n kortteli Järvenpäässä

Muutoksia Järvenpään kaupunkikuvaan: OP:n korttelin kaavamuutos etenee

Torstaina kaupunkikehityslautakunnassa käsittelemme OP:n korttelin asemakaavan muutosta. Rakentuvan Bulevardikorttelin viereen, kävelykadun toiselle sivulle, rakentuu kaavamuutoksen myötä uutta asuin- ja toimitilarakentamista Järvenpään ydinkeskustaan.

Uusia asuntoja on pihakannen ja sitä ympäröivien kerrostalojen muodostamalle korttelialueelle tulossa yli 450 kappaletta, ja uusia asukkaita jopa 800-900. Kyseessä on siis ydinkeskustan elinvoimalle ja sen kehittämiselle merkittävä kaavahanke.

Kunnioitettavaan ikään tullut OP:n toimitilakiinteistö, jossa myös järvenpääläisille hyvin tuttu kohtaamispaikka Kulmakonditoria sijaitsee, kokee tulevina vuosina muutoksen. Aikaisempi rakennuskanta puretaan, ja tilalle rakennetaan viereisen Bulevardikorttelin kanssa yhteneväistä modernia kaupunkikuvaa.

Kävelykadulle ja Mannilantien katutasoon tulee sijoittumaan myös uudessa asemakaavassa yrityksille suunnattuja toimitiloja, jotka hyödyttävät kävelykadulle ja ydinkeskustaan hakeutuvien yritysten toimintaedellytyksiä.

Matalampi, jopa vain kaksikerroksinen rakennuskanta OP:n korttelialueella jää nykytilassaan uuden Bulevardikorttelin korkeampien rakennusten varjoon. Täydennysrakentaminen OP:n puolelle kävelykatua on siksi perusteltua. Kaavamuutos onkin lähtenyt rakennuksen omistavan Osuuspankin aloitteesta liikkeelle.

Tavoitetila on kaupungilla ja maanomistajalla yhtenevä: saada keskustan elinvoimaisuutta parannettua uusien asukkaiden ja yhteisen ostovoiman lisääntymisen kautta. Samalla tasapainotetaan keskustan kaupunkikuvaa Bulevardikorttelin viereisellä alueella.

Lautakuntamme käsittelee torstaina OP:n korttelin kaavamuutosta ensimmäisen kerran, ja kaava etenee siitä aikanaan kaupunginhalllitukseen ja -valtuustoon👍🏼

06/2024

Kaupunkipolitiikan kesälaitumet: Pysäköinti säilyy Järvenpäässä maksuttomana, mutta kaupungin peittävät tummat talouspilvet

03/2024

HOK-Elannon edustajiston vaalit 2024

03/2024

Järvenpäässä ajankohtaista: Kenen rahalla investoidaan ja mistä nyt säästetään?

Parempaa päätöksentekoa

tehdään yhdessä!

Henri Kontki sohvalla tiiminsä kanssa