Henri Kontkin puvussa

Kuka olen?

Olen Henri, Järvenpään kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu.

Henri Kontkin

Olen Henri, 26-vuotias historian asiantuntija (FM). Toimin Järvenpäässä kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen varajäsenenä sekä kaupunkikehityslautakunnan jäsenenä.

Olen myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuuston varajäsen. Työskentelen sosiaalipolitiikan asiantuntijana Suomen ylioppilaskuntien liitto SYLissä. Taustaltani löytyy lisäksi useita kokemusvuosia koulutuksen, edunvalvonnan sekä eläkeikäisten hyvinvoinnin parissa.

Tieni vaikuttajaksi

Vaikuttamisen kipinä syttyi minussa jo lukioaikana, kun kiinnostuin niin menneen ajan tutkimisesta kuin yhteiskunnallisista kysymyksistäkin – kumpaakin myöhemmin päädyin opiskelemaan yliopistossa.

Yliopistovuosinani Kokoomusopiskelijat saivat minut liittymään jäsenekseen ja aloittamaan opiskelijapolitiikassa sekä Kansallisen Kokoomuksessa puoluevaikuttamisen. Löysinkin itseni hyvin pian niin opiskelijoita kuin laajemminkin yhteiskuntaamme koskevien poliittisten kysymysten ääreltä.

Järvenpään asukkaaksi nuoren opiskelijan tie vei täysi-ikäisyyden myötä, sillä eteläisessä Mäntsälässä varttuneena Järvenpää oli tarjonnut minulle aina lähimmät palvelut. Löysin kaupungista myös osa-aikatyön opintojeni rahoittamiseksi. Olen arvostanut aina Järvenpäästä löytyvää monipuolista yritystoimintaa, laadukkaita kulttuuripalveluita, sujuvia liikenneyhteyksiä sekä myös nuorien opiskelijoiden ulottuvissa olevia asuntoja.

Seuratessani nuorena korkeakouluopiskelijana Järvenpään kuntapoliittista päätöksentekoa huolestuin kaupungin tulevaisuudesta. Kaupungin talous ja sen kasvunäkymät olivat erityisiä huomioni kohteita, kun Järvenpää panosti merkittävästi kasvuun ja kehitykseen. Samalla kiinnitin huomiotani siihen, kuinka kaupunki voisi edistää paremminkin eri ikäisten järvenpääläisten hyvinvointia.

Näiden teemojen motivoimana lähdin ehdolle kuntavaaleissa 2021, ja tulin valituksi Järvenpään kaupunginvaltuutetuksi. On ollut suuri kunnia saada järvenpääläisten luottamus kuntavaaleissa, ja aloittaa työ Järvenpään ja järvenpääläisten tulevaisuuden parantamiseksi. Tulin valituksi myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutetuksi tammikuussa 2022, jolloin olen tehnyt osaltani työtä myös saavutettavien ja kustannustehokkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden eteen.

Arvomaailmastani

Vapaus ja vastuunkanto

Kokoomuslaisena uskon vahvasti yksilön mahdollisimman laajaan vapauteen ja sen tavoitteluun. Vapauden mukana seuraa toisaalta myös vastuuta tehdyistä valinnoista.

Usko parempaan huomiseen

Pyrin päätöksenteollani kohti hyvinvoivaa ja vakaampaa huomista, sillä tarkastelen asioista usein tulevaisuuden näkökulmasta. On täten tärkeää arvioida päätettävien asioiden vaikutuksia huolellisesti.

Yhteisöllisyyden voima

Kokemukseni mukaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa 1+1 ei usein olekaan 2, vaan yleensä enemmän. Kansalaisjärjestöt ja muut yhteisölliset toimijat tekevät korvaamatonta työtä suomalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Jokaiselle on luotava keinoja tavoitella parempaa ja onnellisempaa elämää, ominaisuuksistaan tai lähtökohdistaan riippumatta.

Sydäntäni lähellä olevia asioita

Hyvinvointia kaikenikäisille

Panostukset ennaltaehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin edistämiseen maksavat yleensä itsensä nopeasti ja moninkertaisesti takaisin. Hyvää kaupunkia ja yhteiskuntaa rakennetaan parhaiten, kun palvelut suunnitellaan huomioimaan kaikenikäisten asukkaiden tarpeita.

Menestyksen mahdollistaminen

Haluan, että meistä jokainen voi parhaansa mukaan oppia uutta, kehittää itseään ja hyötyä ahkeruutensa ja vaivannäkönsä tuloksista. Oman työnsä hedelmistä on päästävä joskus nauttimaankin.

Talouden kivijalka kunnossa

Niin Järvenpään, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuin Suomenkin talous on oltava vakaalla perustalla. Ilman hyvinvoivaa taloutta ei ole kestävää ihmisten hyvinvointia.

Sivistyksen ja osaamisen vahvistaminen

Kuten kansallisfilosofimme, suuresti arvostamani J.V. Snellman totesi jo 1800-luvulla: "kansakunnan voima on sen sivistyksen tasossa." Sivistyksen meille tuoma kyky ajatella, ymmärtää ja luoda uutta ovat merkittävä rikkaus. Siksi panostukset osaamiseen ja koulutukseen ovat tärkeitä.

CV

Koulutukseni

Filosofian maisteri (FM)
Pääaineena yleinen historia
Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja
Helsingin yliopisto 2022

Ylioppilas
Järvenpään lukio 2016

Työkokemustani

Sosiaalipolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
8/2023–

Poliittinen suunnittelija, Helsingin Kokoomus ry
10/2022–4/2023

Rohkeasti seniori -hankesuunnittelija, Kansallinen senioriliitto ry
11/2020–5/2022

Tiedottaja, Rohkeasti seniori -hanke, Kansallinen senioriliitto ry
9/2019–2/2020

Vuoropäällikkö & myyjä, Järvenpää, Lidl Suomi Ky
5/2016–11/2020

Luottamustoimiani

Järvenpään kaupunki, 8/2021–
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkikehityslautakunnan jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Järvenpään vammaisneuvoston jäsen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, 3/2022–
Hyvinvointialueen valtuuston varajäsen
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 10/2023–
Neuvottelukunnan varajäsen

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, 1/2021–12/22
Opiskelijajärjestön liittohallituksen jäsen
Budjetti- ja hallintotoimikunnan puheenjohtaja
Vaikuttamis- ja viestintätoimikuntien jäsen

Kansalliset Ylioppilaat ry (Helsingin Kokoomusopiskelijat), 1/2019–12/20
Edustajistovaalipäällikkö (Kokoomuksen lista, HYY)
Yhdistyksen hallituksen jäsen

Työnantajani SYLin edustajana eri toimielimissä, 8/2023–

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallitus, jäsen
YTHS: Valtakunnallinen terveystyöryhmä, jäsen
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto: Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jäsen
Kela: Opiskeluterveydenhuollon foorumi, jäsen
THL: Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 2024 (KOTT) ohjausryhmä, jäsen
Nyyti ry: Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen ohjausryhmä, jäsen
Nyyti ry: Opiskelijahyvinvointiverkosto, jäsen

Parempaa päätöksentekoa

tehdään yhdessä!

Henri Kontki sohvalla tiiminsä kanssa