08/2023

HSL-jäsenyyden hinta Järvenpäälle: haasteet taloudellisen taipaleen varrella

Kaksi naista julkisessa liikenteessä

HSL-jäsenyyden hinta Järvenpäälle: haasteet taloudellisen taipaleen varrella

Järvenpään HSL-jäsenyys on jälleen nostettu paikallislehdessä esille. Tällä kertaa sen tuomien hyötyjen näkökulmasta - mutta harmillisesti jätetään kuvaamatta kokonaan jäsenyyden kustannuspuolta. Kaupunginvaltuusto ei ole ilkeyttään siirtänyt HSL-jäsenyyskysymystä tulevaisuuteen, vaan taustalta löytyy valitettavasti tiukasta taloustilanteestamme johtuvia haasteita.

On nimittäin muistettava, että HSL-jäsenyydellä olisi merkittävä vaikutus Järvenpään käyttötalouteen, sillä liittymisestä seuraa velvoite maksaa vuosittaista kuntaosuutta (subventiota). Lisäksi menettäisimme esimerkiksi omasta paikallisliikenteen järjestämisestä saamamme valtiontuen.

Kun Järvenpään valtuusto vuonna 2019 päätti alun perin liittyä ehdollisella päätöksellä HSL:n jäseneksi, oli tuolloin vuosittainen kuntaosuus laskettu noin 2,1 miljoonaan euroon. Sitten tuli koronapandemia, ja HSL ajautui matkustajakadon ja suurten samanaikaisten investointien jälkeen merkittäviin talouspaineisiin. Vuonna 2021 kuntayhtymän Järvenpäälle antama hintalappu olikin noussut jo 3,3 miljoonaan euroon, eli nousua vuosittaiseen maksuun ilmoitettiin huimat 57 prosenttia!

Kuntayhtymän talouspaineet eivät ole helpottaneet, ja nyt tuo hintalappu Järvenpäälle – ja järvenpääläisille veronmaksajille – olisi vieläkin suurempi. Tästä syystä, sekä vallitsevasta kaupungin tiukasta taloustilanteesta kaupunginvaltuusto on lykännyt jäsenyyttä jo useampaan otteeseen.

Järvenpään maksama kuntaosuus olisi kasvussa myös lähivuosina, kun lippuhintojen korotusten, kuntaosuuksien noston sekä liikennöinnin kustannusten hillitsemisen kanssa tasapainoileva HSL yrittää sopeuttaa toimintaansa.

Mikä vuosittainen kuntaosuus lieneekään esimerkiksi vuonna 2026 eli kolmen vuoden päästä? Sitä ei tiedä vielä kukaan.

Järvenpään kaupungin taloussuunnitelma sen sijaan ulottuu jo vuoteen 2026. Viimeisimmän arvion mukaan taloutemme ei silloinkaan – kaupungin tekemistä säästöistä ja kustannusten hillinnästä huolimatta – kestäisi useiden miljoonien lisäkustannusta, joka HSL-jäsenyydestä aiheutuisi.

Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa joutuisimme HSL:n jäsenyyden takia harkitsemaan vieläkin suurempia säästöjä muualle kuntatalouteen, esimerkiksi opetukseen ja kasvatukseen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointitoimintaan, kuin mitä jo nyt on toteutettu tai suunnitteilla.

HSL:n jäsenyys toisi merkittäviä etuja järvenpääläisille esimerkiksi yhtenäisen matkalippujärjestelmän, leveämpien liikenteen järjestäjän hartioiden ja joukkoliikenteen monipuolistumisen myötä.


06/2024

Kaupunkipolitiikan kesälaitumet: Pysäköinti säilyy Järvenpäässä maksuttomana, mutta kaupungin peittävät tummat talouspilvet

03/2024

HOK-Elannon edustajiston vaalit 2024

03/2024

Järvenpäässä ajankohtaista: Kenen rahalla investoidaan ja mistä nyt säästetään?

Parempaa päätöksentekoa

tehdään yhdessä!

Henri Kontki sohvalla tiiminsä kanssa